Dozrál čas na ovoce z jižních čech

  • Čeština
  • English
  • Deutsch

Kontakte

DIREKTOR DER FIRMA ZEMCHEBA
Muška Jaroslav
handy: +420 602 461 517
tel.: +420 383 41 19 13
tel. central:+420 383 38 22 36, +420 383 38 21 77
fax: +420 383 38 22 12
e-mail: muska@zemcheba.cz

HAUPTAGRONOM
Horák Roman
handy: +420 606 641 859
tel.: +420 383 390 381
tel. central:+420 383 38 22 36, +420 383 38 21 77
fax: +420 383 38 22 12
e-mail: bavorov@zemcheba.cz, horak@zemcheba.cz

HAUPTZOOTECHNIK
Ing. Vacek Jiří
handy: +420 606 641 861
tel.: +420 383 411 913
tel. central:+420 383 38 22 36, +420 383 38 21 77
fax: +420 383 38 22 12
e-mail: vacek@zemcheba.cz

OBSTBAU - BAUMGÄRTEN
Kortan Michal
handy: +420 606 621 115
tel.: +420 383 411 928
tel. central:+420 383 38 22 36, +420 383 38 21 77
fax: +420 383 38 22 12
e-mail:kortan@zemcheba.cz

OBSTBAU - OBSTVERKAUF
Špan Václav
handy: +420 606  692 158
tel. central:+420 383 38 22 36, +420 383 38 21 77
fax: +420 388 321 018
e-mail:span@zemcheba.cz

Warelager Chelčice
Kortanová Irena
tel.: +420 383 411 932
handy: +420 728 599 015

LEITER DER OBSTVERARBEITUNGSANLAGE
Vybíral Luboš
handy: +420 725 325 911
tel.: +420 383 38 22 26
fax: +420 383 38 22 26
e-mail: vybiral@zemcheba.cz

LEITER DER FÜTTERUNGSKOMPONENTENPRODUKTION
Konvička Jaroslav
handy: +420 724 251 727
tel.: +420 383 411 916
tel. central:+420 383 38 22 36, +420 383 38 21 77
fax: +420 383 38 22 12
e-mail: info@zemcheba.cz, konvicka@zemcheba.cz

LEITERIN DER ÖKONOMISCHEN ABTEILUNG
Bláhová Marie
handy: +420 606 641 860
tel.: +420 383 38 22 12
tel. central:+420 383 38 22 36, +420 383 38 21 77
fax: +420 383 38 22 12
e-mail: blahova@zemcheba.cz

LEITER DER PENSION
Babická Jana
handy: +420 606 692 083
tel.: +420 383 411 932
tel. central:+420 383 38 22 36, +420 383 38 21 77
fax: +420 383 38 22 12
e-mail: info@zemcheba.cz

LEITER DER FISHZUCHT
Plevka Vojtěch
handy: +420 606 785 058
tel.: +420 383 390 316, +420 383 390 381
fax: +420 383 382 212
e-mail: bavorov@zemcheba.cz 

LEITER DER BIOLA
RNDr. Pultar Oldřich
handy: +420 602 443 118
tel.: +420 383 382 227
fax: +420 383 382 212
e-mail: pultar.biola@zemcheba.cz

 
Špaček Zdeněk, DiS.
handy: +420 602 162 055
tel.: +420 383 41 19 33
fax: +420 383 38 22 12
e-mail: spacek@zemcheba.cz